Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐO TRỊ SỐ ACID và BAZO

MÁY ĐO TRỊ SỐ ACID và BAZO

 

Xác định tổng số axit hoặc bazơ của dầu và chất béo

 

Bộ chuẩn độ TAN / TBN phù hợp để xác định Tổng số axit (TAN) hoặc Tổng số gốc (TBN) của dầu và chất béo. Số axit biểu thị số lượng bazơ cần thiết để trung hòa tất cả các thành phần axit của mẫu. Nó là một tính năng chất lượng cho sự tươi mát của dầu và chất béo. Số lượng cơ sở cho biết số lượng axit có thể được trung hòa bởi các chất phụ gia trong dầu khoáng.

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 62021-1: 2003, ISO 3771, ASTM D664-95, ASTM D2896. Phép đo sử dụng phương pháp chuẩn độ chiết trong môi trường khan. Việc chuẩn độ với chất chuẩn độ bắt đầu, một khi mẫu dầu được định lượng vào thuốc thử. Người dùng phải nhập trọng lượng mẫu vào menu. Tốc độ chuẩn độ được điều chỉnh chính xác với tốc độ phản ứng bằng các thuật toán điều khiển.

Việc chuẩn độ được thực hiện tự động cho đến khi chỉ thị điểm cuối của phép đo. Khi kết thúc phép đo, kết quả được thể hiện bằng mg KOH / g dầu hoặc một số đơn vị khác.

 

 

 

Chi tiết về thiết bị:
Bộ chuẩn độ TAN/TBN bao gồm:
- Bộ chuẩn độ thể tích tự động có thể hiện pH điện thế và cảm biến nhiệt độ tích hợp
- Bình chuẩn độ với Bộ khuấy
Việc xác định giá trị TAN/TBN dựa trên:
- Chuẩn độ axit-base trong môi trường khan
- Thể hiện chính xác điện cực chứa ethanol khan/LiCl
Các bước phân tích:
- Hiệu chuẩn điện cực
- Xác định giá trị trống
- Tiêu chuẩn hóa dung dịch chuẩn độ
- Chuẩn độ mẫu.
 

Thông số kỹ thuật

Phương pháp đo: Chuẩn độ thể tích
Kết quả đo: mg KOH/g dầu hoặc sử dụng tạo công thức
Khoảng đo: 0.01 ... 250 mg KOH/g dầu
Độ phân giải hiển thị  0.01 mg KOH/g dầu
Nguồn cấp External plug-in power supply: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Nguồn vào 30 VA
Khuấy từ 12 V DC out, 500 mA
Kích thước 30 x 45 x 30 cm (W x H x D), chiều cao với buret
Khối lượng Khoảng 3.5 kg (với buret và bình chuẩn độ rỗng)

 

 

Ứng dụng

 

Giá trị của TAN / TBN là một dấu hiệu cho thấy tuổi và chất lượng của dầu và chất béo. Thiết bị phù hợp để phân tích

  • dầu biến thế
  • chất béo tự nhiên và nhân tạo
  • sản phẩm dầu khoáng
  • chất bôi trơn
  • chất béo thực phẩm (e. g dầu ô liu, bơ)


Ưu điểm

  • Hệ thống đo hoàn chỉnh để xác định TAN / TBN
  • Chuẩn độ thể tích hoàn toàn tự động
  • Điều chỉnh chính xác các tham số chuẩn độ bằng thuật toán điều khiển
  • Phương pháp đo đặt trước cho phép bắt đầu ngay lập tức
  • Kết quả đầu ra có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng trình tạo công thức

Thiết bị chuẩn độ TAN / TBN để xác định TAN hoặc TBN phù hợp với tiêu chuẩn:

IEC 62021-1
Insulating Liquids - Determination of Acidity - Part 1: Automatic Potentiometric Titration

ISO 3771
Petroleum Products - Determination of Base Number - Perchloric Acid Potentiometric Titration Method

ASTM D 664
Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration

ASTM D 2896
Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration

ASTM D 4739
Standard Test Method for Base Number Determination by Potentiometric Titration