Chi Tiết Sản Phẩm

Optical Rhino™ Duo-Chek® Celsius

Optical Rhino™ Duo-Chek® Celsius

Optical Rhino™ Duo-Chek® Celsius

 • Đạt tiêu chuẩn ASTM D3321-12 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định thử nghiệm hiện trường đối với điểm đóng băng của chất làm mát động cơ nước.
 • Kiểm tra chất làm mát động cơ và chất lỏng trong ắcqui với cùng một dụng cụ
 • Khúc xạ kế The Rhino™ Duo-Chek® kiểm tra chất làm mát  và  kiểm tra ắcqui cung cấp một phương pháp chính xác, nhanh chóng và dễ sử dụng để kiểm tra điểm đóng băng chất làm mát động cơ, nồng độ glycol và tình trạng sạc ắc qui. Bù nhiệt độ tự động cung cấp các chỉ số trực tiếp, chính xác của ethylene glycol, propylene glycol an toàn với môi trường và chất điện phân pin chỉ với một vài giọt mẫu.
 • Chọn giữa các dụng cụ Fahrenheit và Celsius, mỗi máy Rhino ™ Duo-Chek® đo:
  • Điểm đóng băng của chất làm mát ethylene glycol
  • Nồng độ chất làm mát ethylene glycol
  • Điểm đóng băng của chất làm mát propylene glycol
  • Nồng độ% của chất làm mát propylene glycol
  • Trọng lượng riêng của chất điện phân trong ắc qui
  • Mức sạc của chất điện phân trong ắc qui

 

 

Thông số kỹ thuật

 

Model DC 70 DC 60
Catalog Numbers 137584L0 / 137564L0
Specific Gravity 1.100-1.400 / 1.100-1.400
Scale Division 0.01 / 0.01
Antifreeze Protection
Ethylene Glycol
Propylene Glycol
Scale Division

+32° to -60°F / 0 to -48°C
+32° to -60°F / 0 to -48°C
5°F / 3°C
Coolant Concentration Scale
Ethylene Glycol
Propylene Glycol
Refractive Index Range
Calibration Liquid
Accuracy¹

0-70% / 0-70%
0-63% / 0-61%
1.3330-1.4018 / 1.3330-1.4048
Distilled Water / Distilled Water
±1.0°F / ±0.55°C
Application Check engine coolant and battery condition
Warranty One Year / One year

 

 

 

Optical Rhino™ Duo-Chek® Celsius

Các tính năng chính

  • Cải thiện quang học - dễ đọc
  • Tự động bù nhiệt độ - đo chính xác ở mọi nhiệt độ
  • Không cần pin - đáng tin cậy bất cứ lúc nào
  • Vỏ polycarbonate đen - bền và được chế tạo để tồn tại
  • Chống nước và chống bụi - quang học bên trong kín có thể bị ô nhiễm
  • Chống sốc - thả thử nghiệm từ 3 feet
  • Bao gồm sáu thang đo - công cụ đa năng 
  • Đạt tiêu chuẩn ASTM - đảm bảo độ tin cậy cao nhất trong phép đo
  • Giá cả phải chăng - giá trị thực cho bất kỳ ngân sách nào