Chi Tiết Sản Phẩm

PHƯƠNG PHÁP THỦ PHẢN ỨNG NƯỚC TRONG NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

PHƯƠNG PHÁP THỦ PHẢN ỨNG NƯỚC TRONG NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

PHƯƠNG PHÁP THỦ PHẢN ỨNG NƯỚC TRONG NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG

ASTM D1094
DIN 12685 (tối thiểu)
ISO 4788
ASTM D1094 - Phản ứng nước của nhiên liệu hàng không
Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc xác định sự hiện diện của các thành phần có thể trộn lẫn với nước trong xăng hàng không và nhiên liệu tuabin, và ảnh hưởng của các thành phần này đến sự thay đổi thể tích và đối với nhiên liệu-nước.

LT/WR-253700/M: Water Reaction of Aviation Fuels

LT / WR-253700 / M
Giao diện phản ứng nước của nhiên liệu hàng không - ASTM D1094

4 × Xylanh bằng thủy tinh từ 100 ml chia 1 ml có nắp thủy tinh
Máy lắc chuyển động thẳng đứng với đồng hồ hẹn giờ 0-99 phút / giây
Bàn cố định để chứa tối đa 4 xi lanh
Nguồn cấp : 220Vac 50-60Hz 300 W
Kích thước : 55 × 57 × 35 cm
Cân nặng : 50 kg
Phụ tùng : LAB-253-701: ống đong thủy tinh chia độ 100 ml, chia vạch. 1 ml