Chi Tiết Sản Phẩm

Q-Sense E4

Q-Sense E4

The Q-Sense E4 là một thiết bị  thạch anh cân vi thể 4 kênh sử dụng để phân tích nhanh chóng của các tương tác phân tử ở bề mặt. Bốn cảm biến cho phép bốn phép đo đồng thời thực hiện song song hoặc loạt. Các E4 có thể được sử dụng với sự mở, độ ẩm, cửa sổ điện hóa và các mô-đun tùy chọn cho phép các ứng dụng có yêu cầu đo lường cụ thể, cũng như kết hợp các phép đo QCM-D đồng thời với các kỹ thuật khác

Các tính năng và lợi ích
 
Buồng với 4 cảm biến cho phép thông lượng cao và làm tăng khả năng độ lặp lại 
Buồng được thiết kế đặc biệt cho phép đo lưu lượng kiểm soát.
Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng có thể dễ dàng loại bỏ để làm sạch đơn giản hóa cá nhân.
Gói phần mềm hoàn chỉnh để trình bày thuận tiện và phân tích dữ liệu.
Các thiết bị điện tử mới nhất và phần mềm đảm bảo độ nhạy tối đa.
Bổ sung với Q-Sense E1 để cho phép đo tổ hợp với ví dụ: điện hóa học, ellipsometry hoặc kính hiển vi.
Quartz Crystal vi lượng với giám sát phân tán, QCM-D, phân tích tương tác bề mặt ở cấp độ nano. QCM-D là một thông tin nhãn cùng công nghệ thời gian thực, cung cấp về sự thay đổi khối lượng cũng như những thay đổi về cơ cấu.
 
Q-E4 Sense là một thiết bị phân tích thời gian thực cho các nghiên cứu về biến đổi phân tử xảy ra trên bề mặt. Các dòng sản phâm E4 đo khối lượng và tính chất của viscoelastic lớp phân tử khi họ xây dựng lên hoặc thay đổi trên bề mặt cảm biến. Thiết bị Q-Sense E4 đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như vật liệu, protein và nghiên cứu hoạt động bề mặt.
 
Q-E4 Sense là một công cụ hoàn chỉnh bao gồm tất cả mọi thứ chìa khóa trao tay cần thiết để nhanh chóng BẮT ĐẦU và xuất dữ liệu chất lượng cao. Các cụ có bốn mô-đun dòng chảy, mỗi một bộ cảm biến cho phép giữ bốn phép đo song song. Có một số mô-đun tùy chọn cho phép đo kết hợp, chẳng hạn như điện hóa QCM-D. Cung cấp sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất cả phần cứng, phần mềm, hỗ trợ và đào tạo để giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng và giúp quý vị giải thích kết quả của bạn.

Đặc trưng cảm biến E4

 - Q-Sense E4  là thiết bị phân tích thời gian thực cho các nghiên cứu về biến đổi phân tử xảy ra trên bề mặt . Các E4 đo khối lượng và độ đàn nhớt của các lớp phân tử khi họ xây dựng lên hoặc thay đổi trên bề mặt cảm biến . Thiết bị Q-Sense E4 đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như vật liệu , protein và nghiên cứu hoạt động bề mặt .

 - Q-Sense E4 là thiết bị hoàn chỉnh bao gồm chìa khóa trao tay tất cả mọi thứ cần thiết để nhanh chóng bắt đầu và tạo dữ liệu chất lượng cao . thiết bị có bốn mô-đun dòng chảy, mỗi một bộ cảm biến cho phép giữ bốn phép đo song song .

 - Có một số mô-đun tùy chọn cho phép đo kết hợp , chẳng hạn như điện hóa QCM - D . Cung cấp sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất cả phần cứng , phần mềm , hỗ trợ và giới thiệu cần thiết và đào tạo để giúp bạn bắt đầu và giải thích kết quả của bạn .

 - Q - Sense E4 được dựa trên công nghệ cực kỳ nhạy và nhanh chóng, tinh thể thạch anh với cân vi phân tán ( QCM - D ). Các trung tâm của thiết bị này là một cảm biến dao động ở một tần số cụ thể khi có điện áp. Bằng cách đo tần số và độ phân tán , nó có thể phân tích tình trạng của các lớp phân tử liên kết với bề mặt cảm biến , khối lượng , độ dày và cấu trúc, đặc tính đàn nhớt

Áp dụng QCM- D để nghiên cứu:

Phân tích vật liệu sinh học : khối lượng của protein hấp thụ

Tính đàn nhớt của  liên kết ngang ở các đại phân tử

Thông số kỹ thuật

 - Cảm biến và hệ thống xử lý mẫu

   + Số lượng cảm biến:  4, có thể sử dụng   1, 2, 3 cảm biến cùng một lúc

   + Thể tích trên mỗi cảm biến ~ 40 μl

   + Thể tích mẫu tối thiểu ~ 300 μl

   + Nhiệt độ làm việc 15 đến 65 °C,  có phần mềm điều khiển, độ ổn định ± 0.02 K

   + Tốc độ dòng điển hình: 50-200 μl/min

   + Hệ thống làm sạch: chất lỏng được loại bỏ và làm sạch bằng bể siêu âm

  + Thông số cảm biến: 5 MHz,đường kính 14 mm , đánh bóng, AT-cut, điện cực bằng vàng

 - Đặc trưng tần số và sự phân tán

   + Khoảng tần số 1-70 MHz (up to the 13th overtone, 65 MHz for a 5 MHz crystal)

   + Thời gian phân tích: 200 điểm dữ liệu / giây

   + Độ nhạy khối lượng tối đa trong chất lỏng  ~ 0.5 ng/cm2 (5 pg/mm2)

   + Độ nhạy khối lượng trung bình trong chất lỏng  ~ 1.8 ng/cm2 (18 pg/mm2)

  + Độ nhạy cực đại sự phân tán chất lỏng ~ 0.04 x 10-6

  + Độ nhạy trung bình sự phân tán chất lỏng ~ 0.1 x 10-6

  +Typical noise peak to peak (RMS) in liquid ~ 0.16 Hz (0.04 Hz)

 - Phần mềm

  + PC có USB 2.0, Windows XP, Vista, Window 7

  + Dữ liệu đầu vào , phần mềm phân tích tần số và dữ liệu Nhiều tản

  + Dữ liệu đầu ra , phần mềm phân tích theo mô hình giá trị của độ nhớt , độ đàn hồi , độ dày và hằng số động học

  + Phần mềm  tích hợp xuất nhập dữ liệu ra file Excel, BMP, JPG, WMF.

 - Kích thước và trọng lượng

  + Thiết bị : 18*36*21 Cm( 9 kg)

  + Buồng đo : 12*23*34 Cm ( 8kg)

Applications

Application examples

Characterization of polymer layer swelling and collapse using QCM-D technology

Surface coatings can be applied to a bulk material to add desirable properties such as biocompatibility, responsiveness to various stimuli, drug delivery capabilities, and antibacterial qualities. Polymer brushes, which respond to changes in temperature, pH and ionic strength, are interesting surface coatings for biomedical and biological applications. QCM-D technology can be used to investigate the swelling and collapse of polymer brushes. One example is biocompatible biodegradable chitosan brush layers, which are water-soluble at low pH but at a pH above 6.5 become a collapsed coil that is insoluble in water and therefore of limited medical value. Chitosan can be modified with quaternary ammonium salts (CH-Q) to become water-soluble under physiological conditions (approximately pH 7). QCM-D technology can be used to study the thickness of the polymer brushes as they are exposed to different ambient conditions. The figure shows the brushes collapsed (left) and swollen brushes (right), respectively.

For more information, see:

Functionalized lipid bilayer for specific protein interaction studies

When creating biofunctional structures on a solid support, it is important to control the deposition and immobilisation of the biomolecules to maintain them in their native state, and also monitor the interaction between macromolecules and the functionalized surface.

The QCM-D technique provides means to monitor the deposition of molecules under physiological conditions, including measuring molecular interactions, kinetics and conformational changes. One example is the formation of a supported lipid bilayer (1), specific binding of α-toxin (2) and interaction of membrane fragments rich in acetylcholine receptor (3). These steps can be followed with the QCM-D technique in real time.

For more information, see: 

Q-Sense E4 2

A closer look at the surface of biomaterials

The performance of medical devices is very dependent on interactions between a biomaterial and its physiological environment, and these interactions can be measured by QCM-D, which is a surface sensitive technique. A QCM-D analysis can, for example, measure how much protein is adsorbed to a surface, cells attachment to different materials, the extent of surface-induced immune responses, and how the surface of a material can be modified to optimize its function.

For more information, see:

Polyelectrolyte multilayer build-up and functionalization.