Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết Bị Chuẩn Độ Lưu Huỳnh

Thiết Bị Chuẩn Độ Lưu Huỳnh

 

Thiết Bị Chuẩn Độ Sulfur - Sulfur Titrator

 

Xác định hàm lượng hydrogen sulfide và lưu huỳnh mercaptan trong hydrocacbon và dầu

Thiết bị Sulfur Titrator được thiết kế để xác định các hợp chất lưu huỳnh như hydrogen sulfide và lưu huỳnh mercaptan trong hydrocacbon và dầu lỏng.

Phép đo sử dụng phương pháp chuẩn độ thể tích bằng dung dịch bạc nitrat trong môi trường khan.

Phép đo này tạo ra bạc sulfua (Ag2S) và bạc mercaptides.

Việc phân tích phải được thực hiện trong môi trường khí trơ để tránh quá trình oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh bằng không khí và do đó kết quả đo sai.

Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3012, ASTM D 3227, UOP 163, UOP 212.

Tốc độ chuẩn độ được điều chỉnh chính xác theo tốc độ phản ứng với các thuật toán điều khiển.Hai điểm kết thúc được chỉ định - đầu tiên cho hydrogen sulfide và thứ hai cho lưu huỳnh mercaptan.

Khi kết thúc phép đo, kết quả được thể hiện bằng mg / kg (ppm) hydrogen sulfide và / hoặc lưu huỳnh mercaptan hoặc một số đơn vị khác.

 

Thiết bị chuẩn độ Sulphur Titrator bao gồm

 • Bộ chuẩn độ thể tích tự động có chỉ thị chiết áp
 • Một bình chuẩn độ với bộ khuấy


Việc xác định lưu huỳnh hydrogen sulfide / mercaptan dựa trên 

 • chuẩn độ điện thế bằng dung dịch bạc nitrat trong môi trường khan
 • một dấu hiệu chính xác bởi một điện cực bạc chọn lọc với sự ổn định trong một thời gian dài


Các bước phân tích là

 • Tiêu chuẩn hóa dung dịch chuẩn độ
 • Chuẩn độ mẫu dầu hoặc chất lỏng hấp thụ
Phương pháp đo  Chuẩn độ thể tích 
Kết quả đo  mg/kg (ppm) hydrogen sulfide and/or mercaptan sulfur, formula generator available
Thang đo  Hydrogen sulfide / sulfide: ít hơn 1 đến vài nghìn khối lượng-ppm
Lưu huỳnh Mercaptan: 3 - 500 mass-ppm thường
Độ phân giải hiển thị  0,01 ppm
Nguồn điện cung cấp  Nguồn cấp điện bên ngoài: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Nguồn điện cung cấp  30 VA
Bộ khuấy  12 V DC ra, 500 mA
Kích thước  30 x 45 x 30 cm (W x H x D), chiều cao với đơn vị trao đổi
Trọng lượng  Xấp xỉ. 3,5 kg (với thiêt bị và chai mẫu rỗng ) 

 

 

Các ứng dụng

Sulfur Titrator thích hợp cho phân tích

 • Nhiên liệu (xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuabin hàng không)
 • chất chưng cất dễ bay hơi, chưng cất ở giữa
 • khí hóa lỏng (LPG)
 • khí hydrocacbon
 • hydrocacbon lỏng
 • Naphtha (dầu mỏ)

 

 

 • dầu có điểm sôi thấp
 • dầu chu kỳ nhẹ
 • dầu chu kỳ nặng

 

Thiết bị chuẩn độ lưu huỳnh phù hợp với tiêu chuẩn:

ISO 3012
Petroleum Products - Determination of Thiol (Mercaptan) Sulfur in Light and Middle Distillate Fuels - Potentiometric Method

ASTM D 3227
Standard Test Method for Thiol (Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine and Distillate Fuels (Potentiometric Method)

UOP 163
Hydrogen Sulfide and Mercaptan Sulfur in Liquid Hydrocarbons

UOP 212
Hydrogen Sulfide, Mercaptan Sulfur and Carbonyl Sulfide in Hydrocarbon Gases by Potentiometric Titration