Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC THIẾT BỊ VIỆT

Địa chỉ:  187 Road No 10 , Ward 8 , Go Vap Dist , HCMC 
SĐT:  +84.28.62746446 Fax :08.35107658
Email:  vietinstrument@vietinstrument.com
Website: www.vietinstrument.com